0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 33
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Herhangi bir sebeple kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

A ) Kırık

B ) Çıkık

C ) Burkulma

D ) Yaralanma

Kırıklar tespit edilmezse aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Kan dolaşımı hızlanabilir

B ) Tansiyon yükselebilir

C ) Felç veya iç kanama olabilir

D ) Vücut sıcaklığı artabilir

Omurga yaralanmalarında kazazede nasıl sevk edilir?

A ) Sedyeye yüz üstü yatılarak.

B ) Sedyeye sırt üstü yatırılarak.

C ) Sedyeye yan yatırılarak.

D ) Sedyeye oturtularak.

Omura kemiği kırıklarının en tehlikeli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kırık bölgeden aşağısının felç olması

B ) Solunumunun zor olması

C ) İlgili bölgeden aşağısının kanla beslenmemesi

D ) Ayakların şişmesi

Boyun, sırt ve bel omurgaları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakli edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Sırtı ve beli şişer

B ) Bulantı ve kusma olur

C ) Felç olur

D ) Vücut sıcaklığı artar

1Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür?

A ) Mide bulantısı

B ) Hasar olan bölgelerden aşağıda hissizlik

C ) İlgili bölgede fazla hareketlenme

D ) Aşırı heyecan

Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Felç olabilir

B ) Ağrısı artabilir

C ) Solunumu güçleşebilir

D ) Kan dolaşımı yavaşlayabilir

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A ) Topuktan dize

B ) Topuktan koltuk altına

C ) Topuktan kalçaya

D ) Dizden kalçaya

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kazazede oturtularak, hastaneye sevk edilir

B ) Üzerine bastırılarak yürütülür

C ) Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit yapılır

D ) Kırık taraf altta kalacak şekilde yana yatırılır

Bacak kemiği kırıklarında kazazede nasıl sevk edilir?

A ) Sırt üstü yatarak

B ) Yüz üstü yatarak

C ) Oturarak

D ) Yan yatarak

Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A ) Topuktan dize

B ) Topuktan kalçaya

C ) Dizden kalçaya

D ) Topuktan koltuk altına

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde yan yatış pozisyonuna

B ) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

C ) Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir

D ) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna

Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulamasının amacı nedir?

A ) Taşıma sırasında kazazedenin düşmesini önlemek

B ) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

C ) Ağrıyı azaltmak ve kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek

D ) Kırığın iyileşmesini hızlandırmak

Kırıklarda atel uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Açık kırıklarda, kırık parçaları içeri yerleştirildikten sonra atellenir.

B ) Şiddetli ağrı için kişi kendi içebilecek durumda ise ağrı kesici verilebilir

C ) Kırık bölgesinin üstünde ve altında kalan eklemler atele alınır

D ) Şişliği önlemek için atele alınan bölge yüksekte tutulur

Aşağıdakilerden hangisi atel olarak kullanılır?

A ) Tahta parçası

B ) Mukavva

C ) Yastık

D ) Kemer

Köprücük kemiği kırıklarında hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Oturuş

C ) Yüz üstü yatış

D ) Sırt üstü yatış

Ön kol kemiği kırıklarında, atelle tespit işleminde kol boyuna nasıl asılır?

A ) Kol ile 90 derecelik açı yapacak şekilde

B ) Kol ile 45 derecelik açı yapacak şekilde

C ) Parmak uçları yere bakacak şekilde

D ) Boyundan yukarı olacak şekilde

Ön kol kemiği kırıklarında hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Oturuş

D ) Sırt üstü yatış

Ön kol kemiği kırıklarında atel olmadığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Kol, gövdeye paralel olacak şekilde tespit edilir

B ) Kazazede yatar pozisyona alınarak ön kol sedyeye tespit

C ) Ceket veya gömlek eteği, ön kol üzerinden kaldırılıp iğnelenerek tespit yapılır

D ) Bu durumda ön kol tespit işlemi yapılmamalıdır

Kaburga kemiklerinin kırıkları hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Oturuş veya yarı oturuş

D ) Sırt üstü yatış

Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?

A ) El

B ) Omuz

C ) Göğüs

D ) Ayak

Köprücük kemiği kırıklarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A ) Üçgen sargı

B ) Tel atel

C ) Plastik balon atel

D ) Tahta atel

Çıkık nerelerde olur?

A ) Kafatası eklemlerinde

B ) Düz kemiklerde

C ) Hareketli eklem yerlerinde

D ) Hareketli eklem yerlerinde

Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

A ) Burkulma

B ) Çıkık

C ) Kırık

D ) Çarpma

Kırıkları, çıkık ve burkulmadan ayıran fark hangisidir?

A ) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıkta görülmez

B ) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıkta görülmez

C ) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür

D ) Çıkık ve burkulmalar eklem bölgelerinde, kırıklar, kemiklerin her bölgesinde görülür

Aşağıdakilerden hangisi kırık çıkık ve burkulmaların ilk yardımında yapılması gerekli tespit uygulamasının tanımıdır?

A ) Etkilenen bölgenin hareketsizliğinin sağlanmasıdır

B ) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir

C ) Kazazedeye uygulanan bir çeşit tedavi yöntemidir

D ) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır.

Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atelle tespit uygulaması yapılmaz?

A ) Kalça

B ) Köprücük

C ) Önkol

D ) Kaburga

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda ne ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Çıkan bölge sert bir şekilde çekilerek yerine yerleştirilir

B ) Hasta çıkan bölgenin üzerine yatırılır

C ) Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hekime sevk edilir

D ) Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır

Burkulma ve çıkıklarda ilk yardım uygulanırken hastanın üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Soğuk almasını önlemek

B ) Solunumun rahat yapılmasını sağlamak

C ) Ağrı sonucu oluşacak şoku önlemeye yardımcı olmak

D ) Rahat etmesini sağlamak

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A ) Hareketli eklem bölgelerinde

B ) Hareketsiz eklem bölgelerinde

C ) Kemiklerin eklem bölgelerinde

D ) Derinin iç kısmında

Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Kalp seviyesinden yukarıda ve sıcak tutulur

B ) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur

C ) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulur

D ) Kalp seviyesinden aşağıya sallanır ve soğuk tutulur

Burkulma bölgesindeki soğuk uygulaması nasıl olmalıdır?

A ) Burkulma bölgesi ilk 12 saat sıcak, daha sonra soğuk tutulur

B ) Burkulma bölgesi ilk 12 saat soğuk, daha sonra sıcak tutulur

C ) Burkulma bölgesinin durumuna göre soğuk uygulaması değişir

D ) Burkulma bölgesi her zaman soğuk tutulur

Burkulmalar için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Burkulan bölge üzerine sıcak tatbik edilir

B ) Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilir

C ) Burkulan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur

D ) Burkulan bölgeye sıcak masaj yapılır
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?