0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar

B ) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar

C ) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar

D ) Araç kullanırken sürücünün direksiyona hakimiyetini sağlar

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akü

B ) Platin

C ) Sigorta

D ) Alternatör

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?

A ) Yalnızca işçiler.

B ) Yalnızca işverenler.

C ) Devlet, işçiler ve işverenler.

D ) Yalnızca devlet

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A ) Sis ışıklarını

B ) Acil uyarı ışıklarını

C ) Uzağı gösteren ışıkları

D ) Yakını gösteren ışıkları

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Radyatör

B ) Vantilatör

C ) Karbüratör

D ) Kondansatör

Göğüsteki açık yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

A ) Kuru pamukla

B ) Islak temiz sargı beziyle

C ) Tentürdiyotlu pamukla

D ) Oksijenli pamukla

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “geç işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

A ) Kasık

B ) Koltuk altı

C ) Şah damarı

D ) Köprücük kemiği üzeri

Çekilen veya çeken aracın arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

A ) 2,5

B ) 4,5

C ) 5

D ) 6

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?

A ) Araçlarını olduğu yerde durdurmalıdır

B ) Mümkünse geriye dönmelidir

C ) Taşıt yolunda yer açmalıdır

D ) Aracını hızlandırarak seyretmelidir

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

A ) Yağdanlık

B ) Yağ çubuğu

C ) Yağ filtresi

D ) Yağ pompası

Normal trafik ışıklarının yanında ışıktı ok varsa ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır?

A ) Işıklı ok söndüğünde

B ) Işıklı ok kırmızı yandığında

C ) Işıklı ok yeşil yandığında

D ) Işıklı ok sarı yandığında

Dijital göstergeli tip araçta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Akü takviyesi

B ) Su takviyesi

C ) Yağ takviyesi

D ) Hidrolik takviyesi

Motorun yağ yakmasının sebebi nedir?

A ) Sindirler aşınmıştır

B ) Kam (eksantrik) aşınmıştır

C ) Volan aşınmıştır

D ) Krank mili aşınmıştır

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez

B ) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır

C ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır

D ) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A ) Ağır kanaması olan

B ) Ölmüş olan

C ) Ayağında kırık olan

D ) Orta derecede ezik yarası olan

Yerleşim yerleri içinde karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A ) Uzağı gösteren ışıkların

B ) Park ışıklarının

C ) Acil uyarı ışıklarının

D ) Yakını gösteren ışıkların

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Dönecek, gittiği veya durduğu şeridi değiştirecek sürücüler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Gireceği şeritten gelen aracın geçmesini beklemek

B ) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek ve manevraya başladıktan sonra işaret vermek

C ) İşaret vermeden ve rnanevraya başlamadan arka trafiği kontrol etmek

D ) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görünüşünün açık olduğunu kontrol etmek

(1, 2, 3, 4, 23, 24 numaralı koltukların) Emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

A ) Ceza almamak için

B ) Şoförün güvenliği için

C ) Yolcuların güvenliği için

D ) Hepsi

Işıklı işaret cihazlarıyla kontrollü bir kavşakta dönüş yapılacağı sırada yayalara yeşil ışık yandığı halde aksine bir işaretin bulunmaması durumunda karşıya geçen yaya yoksa veya yayalar uzakta iseler ne yapmalıdır?

A ) Durup beklenir

B ) Dönüş tamamlanır

C ) Yayalara kırmızı yanması beklenir

D ) Kavşağa girmeden durulur

İlaçla yeni zehirlendiği fark edilen hastaya yerinde ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A ) Hemen kusturulur.

B ) Yoğurt yedirilir.

C ) Zeytinyağı içirilir.

D ) Hiçbir şey yaptırmadan hastaneye götürülür.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A ) Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek

B ) Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek

C ) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek

D ) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

Haritalarda MAVİ renkle çizilmiş bilgiler aşağı- dakilerden hangileri için kullanılır?

A ) Yolları gösterir.

B ) Şehir merkezlerini gösterir

C ) Su ile ilgili detayları gösterir.

D ) Turistik yerleri gösterir.

Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulamasının amacı nedir?

A ) Taşıma sırasında kazazedenin düşmesini önlemek

B ) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

C ) Ağrıyı azaltmak ve kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek

D ) Kırığın iyileşmesini hızlandırmak

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A ) 2

B ) 5

C ) 7

D ) 10

Kışın akümülatörün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Akümülatörün içerisine saf su konur

B ) Akümülatörün içerisine antifriz konur

C ) Akümülatör tam şarj ettirilir

D ) Akümülatör yarım şarj ettirilir

Otomobil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Motorlu araçların genel adıdır

B ) İnsan taşımak amacıyla üretilmiştir

C ) Otobüs dışındaki yolcu taşıtlarıdır

D ) Ticari amaçla kullanılması yasaktır

Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak

B ) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak

C ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevkedilir

D ) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Tescil edilerek tescil belgesi almış olan bir aracın trafiğe (karayoluna) çıkarılabilmesi için ayrıca hangi belgeyi alması gerekmektedir?

A ) Sürücü belgesini

B ) Trafik belgesi

C ) İşletme belgesini

D ) Sürücü çalışma belgesi

Asit, baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A ) Kusturulur.

B ) Sarımsaklı yoğurt yedirilir.

C ) Asit içene baz, baz içene asit içirilir.

D ) Bol su içirilir.

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A ) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması

B ) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması

C ) Kaza yapma riskinin azalması

D ) Sürüş yeteneğinin artması


Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Bağlantı yollarıyla tek yönlü yollarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Bu yollara girmek

B ) Yavaş gitmek

C ) Durmak

D ) Geri gitmek

Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için kullanılan açık veya kapalı alana ne denir?

A ) Park yeri

B ) Kavşak

C ) ) Durak

D ) Sığınma cebi

Araca her binildiğinde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

A ) Lastikler

B ) Hava filtresinin temizliğine,

C ) Polen filtresinin temizliğine

D ) Yağ filtresinin temizliğine

Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

A ) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir

B ) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçebilir

C ) Şeritlerden hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir

D ) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez

Gece güvenli sürüş için hangisi yapılmalıdır?

A ) Normal şartlarda farlar ile birlikte sis lambaları da yakılmalıdır

B ) Karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farlara geçilmelidir

C ) Yerleşim birimleri içinde sadece park ışıkları ile gidilmelidir.

D ) Plaka ve arka stop ışıkları yüklerle kapanmışsa kırmızı bez asılmalıdır.

Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın duyulur ve görülür işaretini alan sürücüler nasıl hareket etmek zorundadırlar?

A ) a) Araçlarını olduğu yerde durdurmak ve bu araçların geçmelerini beklemek

B ) Sağa ve sola dönmek suretiyle yolu terk etmek ve bu araçların geçmesini beklemek

C ) Mümkün ise geriye dönmek suretiyle bu araçların geçmesini beklemek

D ) Taşıt yolunda yer açmak gerekirse durup bu araçların geçmesini beklemek

Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama doğrudur?

A ) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır

B ) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz

C ) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kar- go taşınamaz

D ) Hepsi

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A ) On beş günde bir

B ) Ayda bir

C ) İki ayda bir

D ) Altı ayda bir

Akünün araca takılması sırasında önce hangi kabloyu takmak gerekir?

A ) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu

B ) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu

C ) Marş kablosunu

D ) Şarj kablosunu

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Dinamo

B ) Alternatör

C ) Regülâtör

D ) Distribütör

Önünüzdeki bir aracı sallayıp geçmek için bu araca ne kadar mesafe kala sol şeride geçmeye başlanır?

A ) İki araç boyu kadar

B ) Takip mesafesi kadar

C ) Üç araç boyu kadar

D ) Bir araç boyu kadar

Platin, meme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi arızalanmış olabilir?

A ) Meksefe (kondansatör)

B ) Kontak anahtarı

C ) Konjektör (regülatör)

D ) Buji

Harita nedir ?

A ) Herhangi bir yerin havadan çekilmiş fotoğrafı- dır

B ) Sadece bir yerin dağ,deniz,ovalarını gösteren fotoğrafıdır.

C ) Herhangi bir yerin kuşbakışı,bir oran dahilinde küçültülerek gösterilmesidir

D ) Bir yerleşimin krokisidir

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yükle birlikte yolcu taşınması gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlamca yerleştirilmesi

B ) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlamca yerleştirilmesi

C ) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, yolcuların ayrı bir yerde oturtulması

D ) Yolcuların arka kısma oturtulması, yükün ön kısma sağlamca yerleştirilmesi

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

A ) Yüksek devirde

B ) Zengin karışımla

C ) Yüksek performansla

D ) Düzensiz, tekleyerek
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?