0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa bunu yavaşlatmak

B ) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, emniyetle geçmesini beklemek

C ) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, sürücüsünü ikaz etmek.

D ) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, önünüzdeki aracın sağından geçmek

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “dur işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi güneş çarpmasına karşı alınan ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Hastaya sıcak içecek verilir.

B ) Hastanın üstü örtülür.

C ) Hastaya sıcak duş yaptırılır.

D ) Hassas deri üzerine soğuk tatbik edilir.

Sürücüsü dâhil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?

A ) Binek aracı

B ) Minibüs

C ) Arazi taşıtı

D ) Otomobil

Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoluna ne denir?

A ) Tali yol

B ) Ana yol

C ) Bağlantı yolu

D ) Geçiş yolu


Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Normal dinlenme pozisyonunda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 10 - 20

B ) 40 - 50

C ) 60 - 80

D ) 100 - 120

Motor çalıştığı halde şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Marş motoru arızalıdır

C ) Akümülatörün suyu fazladır

D ) Endüksiyon bobini arızalıdır

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A ) İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B ) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.

C ) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.

D ) Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

Baş yaralanması sebebiyle bayıldıktan bir süre sonra kendine gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Hemen normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir

B ) Bir süre dinlendikten sonra faaliyetine izin verilir

C ) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir

D ) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde,kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Yükleme sırasında aracın boyunu önden ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yüklenebilir?

A ) Önden 1, arkadan 2

B ) Önden 2, arkadan 1

C ) Önden 2, arkadan 2

D ) Önden 1, arkadan 3

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

A ) Motorun zor çalışması

B ) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi

C ) Motorun iyi soğutulamaması

D ) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi

Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?

A ) Bulantı, kusma

B ) Boyunda şişme

C ) Nabızın güçlü atması (kolay hissedilmesi)

D ) Öksürme ile gelen köpüklü kan

Römork ve yarı römorklarının arkasında bulunacak selektörler (yansıtıcılar) nasıl olmalıdır?

A ) Bir kenarı 5 cm uzunluğunda içi boş eşkenar üçgen şeklinde

B ) Bir kenarı 10 cm uzunluğunda içi dolu eş kenar üçgen şeklinde

C ) Bir kenarı 15 cm uzunluğunda içi dolu eş kenar üçgen şeklinde

D ) Bir kenarı 20 cm uzunluğunda boş eşkenar üçgen şeklinde

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B ) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C ) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D ) Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Sürücülükle en yakından bağdaşan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kendine öncelik tanımak.

B ) Paylaşmayı bilmek ve uygulamak.

C ) Saygıyı başkalarından beklemek.

D ) Kendi kendine kurallar koymak.

Aracın ilk çalıştırılması esnasında, hangi pedala sonuna kadar basılmasının faydası vardır?

A ) Gaz pedalına

B ) Debriyaj pedalına

C ) Fren pedalına

D ) Takviye pedalına

Yağ pompası hareketini hangi parçadan alır?

A ) Eksantrik (kam) mili

B ) Volan

C ) Supaplar

D ) Şaft

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması • Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A ) Çevre kirliliğinin artması

B ) Sürüş konforunun azalması

C ) Trafik yoğunluğunun artması

D ) Aracın daha az yakıt tüketmesi

Araçlardan aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) İstiap haddi

B ) Dingil ağırlığı

C ) Taşıma sınırı

D ) Kapasite

Aşağıdakilerden hangisi davranışa örnektir?

A ) Yemek yemek

B ) Düşünmek

C ) Hayal kurmak

D ) Hissetmek

32. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A ) Ayak bileklerinden tutularak, baş aşağı sallandırılır, sırtını hafif vurulur.

B ) Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır

C ) Hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

D ) Derhal ağızdan hava verilir

Akümülatörü şarj eden (dolduran) parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Distribütör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Alternatör

Soğuk motoru kolay çalıştırmak için zengin karışımı hazırlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji

B ) Enjektör

C ) Jigle

D ) Distribütör

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) İlk geçiş hakkı

C ) Geçiş önceliği

D ) Geçiş kolaylığı

İstanbul’dan Almanya’ya yolcu taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır?

A ) SRC-4

B ) SRC-2

C ) SRC-1

D ) SRC-3

Çok sayıda yaralının olduğu kazada en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

B ) Kanama geçirenler

C ) Kafa yaralanması olanlar

D ) Ayak kemiği kırık olanlar

Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

A ) Okul taşıtını geçmemelidir.

B ) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.

C ) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.

D ) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, iç kanamalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Yaşamsal bulgularının takip edilmemesi

B ) Ağızdan yiyecek ve içecek verilmemesi

C ) Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

D ) Kazazedenin bilinci kapalıysa oturuş pozisyonu verilmesi

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan taşıtlara ne denir?

A ) Özel amaçlı taşıt

B ) Taşıt katarı

C ) Kamp taşıtı

D ) Karavan

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir?

A ) Kullanılan araçtaki arıza

B ) Çevre şartlarındaki elverişsizlik

C ) İklim şartlarındaki elverişsizlik

D ) İnsanların kural dışı araç kullanması

Omurların birleşerek oluşturduğu boru şeklindeki boşluğun içerisinde ne bulunur?

A ) Omurilik

B ) Lenf düğümleri

C ) Kas

D ) Omurilik soğanı

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) Dur anlamındadır. Bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir

B ) İkaz anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

C ) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

D ) Bir trafik kazasının olduğunu ikaz anlamındadır, durulur

Yaralı bölgenin yerine göre yaralıya aşağıdakilerden hangi pozisyon verdirilir?

A ) Yara kenarları birbirinden ayrılacak şekilde.

B ) Yaralı bölge yanda kalacak şekilde.

C ) Yaralı bölge altta kalacak şekilde.

D ) Yaralı bölge üstte kalacak şekilde.

Deri ile birlikte deri altı organ ve dokuların yandığı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Birinci derece yanıklar

B ) İkinci derece yanıklar

C ) Üçüncü derece yanıklar

D ) Birinci ve ikinci derece yanıklar

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması

B ) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

C ) Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması

D ) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle bir- likte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yüklerin bağlanması

B ) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtul- ması

C ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D ) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A ) Öfkeli olmak

B ) Sabırlı davranmak

C ) Başarılı iletişim kurmak

D ) Kural ihlalinden kaçınmak

Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde, önüne ve arkasına ne gibi bir işaretleme gereci konulur?

A ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında kırmızı bez

B ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında beyaz bez

C ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 25x150 cm ebadında engel işareti

D ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde sarı ışık

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

A ) Hurdaya ayrılması

B ) Teknik değişiklik yaptırılması

C ) Aracın yaralanmalı kazaya karışması

D ) Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?

A ) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinin sağlanması

B ) Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı çıkarılması

C ) Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması

D ) Kazazedelere ilaç verilmesi

Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar aşağıdakilerde hangisini belirtir?

A ) Lastiğin ısısını

B ) Lastiğin ebatlarını

C ) Lastiğin havasını

D ) Lastiğin yoğunluğunu

Yoğun trafik ortamında sürücünün belli bir uyarana yo- ğunlaşmasına ne ad verilir?

A ) Duyum

B ) Metabolizma

C ) Algıda seçicilik

D ) Sempati


Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Yol yüzeyi arızalıdır

B ) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir

C ) Yolda tümsek vardır

D ) Yolda yapım çalışması vardır

I. Araç içinde savrulma II. Araçtan dışarı fırlama III. Ölüm ve yaralanmalarda artma Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

A ) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları

B ) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları

C ) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları

D ) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

Asit, baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A ) Kusturulur.

B ) Sarımsaklı yoğurt yedirilir.

C ) Asit içene baz, baz içene asit içirilir.

D ) Bol su içirilir.

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Kapış devresi çalıştırılmalıdır

B ) Jigle devresi çekik unutulmamalıdır

C ) Tam gaz devresi çalıştırılmalıdır

D ) Güç devresi çalıştırılmalıdır

Dizel motorlarında yanma aşağıdaki parçalardan hangisi ile gerçekleştirilir?

A ) Enjektör ile

B ) Karbüratör ile

C ) Endüksiyon bobini ile

D ) Buji ile
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?