0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

A ) 1-2-3-4

B ) 2-1-3-4

C ) 2-3-1-4

D ) 1-4-3-2

Acil durumlarda binanın hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliyesini sağlamak için bir yılda kaç defa acil tahliye tatbikatı yapılır?

A ) 4

B ) 3

C ) 1

D ) 2

Vücudumuzun canlılık faaliyetini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna ne denir?

A ) Sistem

B ) Organ

C ) Doku

D ) Organcık (Organel)

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A ) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

B ) Dönemeçlere girerken hızın artırılması

C ) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması

D ) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A ) Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması

B ) Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması

C ) Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması

D ) Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” harfi yazması

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A ) Trafik kültüründe birbirini uyarma

B ) Kendini eleştirme

C ) Yardımlaşma

D ) İnatlaşma

Yoğun trafik ortamında sürücünün belli bir uyarana yo- ğunlaşmasına ne ad verilir?

A ) Duyum

B ) Metabolizma

C ) Algıda seçicilik

D ) Sempati

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce ne yapmak zorundadırlar?

A ) Arkadan gelen araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlamak

B ) Arkadan gelen araç sürücülerini ikaz ederek durdurmak

C ) Arkadan gelen araç varsa, hız arttırıp şerit değiştirmek

D ) Gireceği şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek

Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Ön tekerlekler durur

B ) Arka tekerlekler durur

C ) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur

D ) Ön ve arka tekerlekler ayrı, ayrı durur

Motorlu araç lastiklerinin devamlı orta kısmının aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lastiklerin havası fazladır

B ) Rot başları aşınmıştır

C ) Lastik havası azdır

D ) Rotlar aşınmıştır

Araçta, alıcıları ve tesisat kısa devreden doğacak tehlikeye karşı koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör

B ) Sigorta

C ) Meksefe

D ) Alternatör

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A ) 45

B ) 66

C ) 70

D ) 50

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Çok dikkatli olduğu

B ) Çok tecrübeli olduğu

C ) Trafik kuralına uymadığı

D ) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Kaza yerinden kazazedenin sağlık kuruluşuna sevki ilk yardımın hangi aşamasıdır?

A ) Birinci

B ) İkinci

C ) Üçüncü

D ) Sonuncu

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

A ) Koma

B ) Kısmi tıkanma

C ) Tam tıkanma

D ) Solunum durması

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A ) Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B ) Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C ) Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D ) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?

A ) Bulantı, kusma

B ) Boyunda şişme

C ) Nabızın güçlü atması (kolay hissedilmesi)

D ) Öksürme ile gelen köpüklü kan

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?

A ) Kamyonet

B ) Kamyon

C ) Römork

D ) Arazi taşıt

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

A ) Trafik denetimlerinde göstermek

B ) Kazalarda ilk yardımda kullanmak

C ) Araç muayenelerinde göstermek

D ) Araç donanımını tamamlamak

Kamyon otobüs ve çekici gibi araçların eğimli bir yolda park edilmesi halinde alınması zorunlu olan tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın başında veya içinde mutlaka bir gözcü bulundurmaktır

B ) Aracın her iki arka tekerleğinin inişte önüne, çıkışta arkasına takoz koymaktır

C ) Pak lambalarını yakıp bırakmak önüne ve arkasına ayrıca yansıtıcı koymaktır

D ) Aracın hem ön hem de arka tekerleklerine takoz koymaktır

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A ) Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek

B ) Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek

C ) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek

D ) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

İlaçla yeni zehirlendiği fark edilen hastaya yerinde ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A ) Hemen kusturulur.

B ) Yoğurt yedirilir.

C ) Zeytinyağı içirilir.

D ) Hiçbir şey yaptırmadan hastaneye götürülür.

İstirahat halindeki yetişkin bir insanın dakikada gerçekleştirdiği solunum sayısı ne kadardır?

A ) 10-15

B ) 15-20

C ) 20-30

D ) 60-80

Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Hastanın kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur

B ) Kanama durdurulur ve yüz üstü yatar pozisyona alınır.

C ) Hastanın kanaması durdurulur ve vücut sıcaklığı düşürülür

D ) Kanama durdurulur ve şok pozisyonuna alınır

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

A )

B )

C )

D )

Dizel motorların yakıt sisteminde, günlük yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağ deposunun suyunun alınması

B ) Yakıt deposunun suyunun alınması

C ) Karbüratörün temizlenmesi

D ) Yağ filtresinin temizlenmesi

Isıdan dolayı lastiklerin hava basıncı fazlalaşmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Aracın yükü çoğaltılır

B ) Aracın yükü azaltılır

C ) Lastiklerin havası olduğu gibi bırakılır

D ) Lastiklerin havası azaltılır

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A ) Kurallara uymakta özen göstermek.

B ) Başkalarının haklarına saygı göstermek.

C ) Emniyet görevlilerinden çekinmek.

D ) Kullandıkları aracın üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A ) Özürlü sürücüler için park yeri

B ) Özürlü taşıtı giremez.

C ) Özürlü sürücüler çıkabilir.

D ) Özürlü sürücü yolu

Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşa- ğıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A ) Aracın Bakımını yaparken kolaylık sağlar.

B ) Yakıt tasarrufunu artırır

C ) Viraj ve viyadüklerde kontrolün zayıflamasına sebep olur

D ) Kapı kilitlerine arızaya sebep olur

Farların bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Far ampulleri daha güçlü ampullerle değiştirilir

B ) Far ayarı yapılır

C ) Far ampulleri hidrolik yağı ile temizlenir

D ) Far ampulleri yağlanır

Enjeksiyon pompasına basınçlı şekilde mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Beslenme pompası

B ) Enjektör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Kondansatör

içten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A ) Elektrik enerjisini

B ) Hidrolik enerjiyi

C ) Nükleer enerjiyi

D ) Isı enerjisini

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A ) Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.

B ) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir

C ) Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.

D ) Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

A ) Eksantrik dişlisine

B ) Mahruti dişlisine

C ) Volan dişlisine

D ) Krank dişlisi

Birinci vitese takılmış durumdaki aracı ilk harekete geçirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Fren pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.

B ) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken debriyaj pedalına basılır.

C ) Debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.

D ) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken fren pedalına basılır.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

A )

B )

C )

D )

Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren hidroliği fazladır

B ) Fren sisteminde hava vardır

C ) Fren balataları yağlanmıştır

D ) Yanmayan lambanın ampulü yanmıştır

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 80

B ) 90

C ) 100

D ) 110

Yeni araca 1000 – 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir?

A ) İlk bakım

B ) Yağ değişimi

C ) Supap ayarı

D ) Lastik bakımı

Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması kanamayı durdurucu etki yapmaz?

A ) Burnu bol soğuk su ile yıkamak

B ) Enseye buz koymak

C ) Her iki burun kanadını hafifçe sıkmak

D ) Boyun damarlarına masaj yapmak

Duraklamanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yolcu indirip bindirmek, yük yükleyip boşaltmak, kısa bir süre beklemek üzere aracın durdurulmasıdır

B ) Trafik mecburiyetleri dolayısıyla aracın durdurulmasıdır

C ) Uzun süre bırakmak ve terk etmek üzere aracın durdurulmasıdır

D ) Arızalanmış aracın mecburen durdurulmasıdır

Far ampullerinden biri sönük yanıyorsa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akü boşalmıştır

B ) Far kablo bağlantıları gevşektir

C ) Akü kablo bağlantıları gevşektir

D ) Marş kablo bağlantıları gevşektir

Motor çalıştığı halde şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Marş motoru arızalıdır

C ) Akümülatörün suyu fazladır

D ) Endüksiyon bobini arızalıdır

Motorlu bisiklet ve motosikletlerde bulunan sürücü ve yolcuların “koruyucu başlık” ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

A ) Sürücüler başlık ve gözlük, yolcular sadece başlık kullanmalıdır

B ) Sürücüler sadece başlık, yolcular gözlük ve başlık kullanmalıdırlar

C ) Sürücüler ile yolcular başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedirler

D ) Sürücüler ile yolcuların gözlük ve başlık kullanmaları isteğe bağlıdır

Sürücülükle en yakından bağdaşan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kendine öncelik tanımak.

B ) Paylaşmayı bilmek ve uygulamak.

C ) Saygıyı başkalarından beklemek.

D ) Kendi kendine kurallar koymak.


Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A ) Hızın artırılması gerektiğini

B ) Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C ) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D ) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

El frenini çekmek, motoru durdurmak uygun vitesi takmak tekerlekleri sağa çevirmek araç terk edilecek ise camlar kapatıp kapıları kilitlemek, yolun eğimli ve aracında kamyon otobüs veya çekici olması halinde arka tekerleklere uygun yönde takoz koymak gibi tedbirler hangi halde alınacak tedbirlerdir?

A ) Duraklarken

B ) Yolcu indirip bindirirken

C ) Park ederken

D ) Yük yükleyip boşaltırken

Yerleşim yerleri içinde karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A ) Uzağı gösteren ışıkların

B ) Park ışıklarının

C ) Acil uyarı ışıklarının

D ) Yakını gösteren ışıkların

Turnike (sıkma bağı) olarak kullanılacak malzeme nasıl olmalıdır?

A ) 5-6 cm enli elastik malzeme

B ) İnce elastik malzeme

C ) Büyük ve kalın bağlama malzemesi

D ) İnce, esneyen sağlam malzeme
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?