0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Geçiş Üstünlüğüne sahip araçların geçiş üstünlüğü hakkını kullanma şartı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Bu araçları kullanan sürücülerin gerekli görmesi şartıyla

B ) Bu araçların işletilmesinde zorunlu olan görevlilerden istemesi şartıyla

C ) Bu araçların görevli olması sesli ve ışıklı işaretlerinin bir arada kullanılması şartıyla

D ) Trafiğin tıkanıp durması ve bu araçların bir an önce yererine gitmesi şartıyla

Cankurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?

A ) Ayakları önde olacak şekilde

B ) Baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Yaralının isteğine göre değişir

D ) Yaranın çeşidine göre değişir

Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır

B ) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler

C ) Felaketler önlem alınarak önlenebilir, ancak kazalar önlenemezler

D ) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir, oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

A )

B )

C )

D )

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) Dur anlamındadır. Bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir

B ) İkaz anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

C ) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

D ) Bir trafik kazasının olduğunu ikaz anlamındadır, durulur

Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir?

A ) Yakıt tasarrufu sağlaması

B ) Mal güvenliği sağlaması

C ) Zaman tasarrufu sağlaması

D ) Emek tasarrufu sağlaması

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

B ) Motor yüksek devirde kullanılır.

C ) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D ) Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.


Şekildeki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır?

A ) Hız sabit tutulur, öndeki araç geçilmez

B ) Hız azaltılır, öndeki aracı geçme yasağına uyulur

C ) Karşıdan gelen aracın bulunup bulunmadığına dikkat edilir

D ) Hız azaltılır, öndeki araç müsaitse geçilebilir

Hidrolik frenlerde hidrovak (Westinghause) vakum hortumu patlasa etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren pedalı çok sertleşir

B ) Fren pedalı çok yumuşar

C ) Merkez pompası sıkışır

D ) Kompresör sıkışır

Silindir içerisindeki yanmış gazlar aşağıdakilerden hangisiyle dışarı atılır?

A ) Emme manifoldu

B ) ) Eksoz borusu

C ) Radyatör hortumu

D ) Jigle tertibatı

Araçta, eksozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motor hararet yapmıştır

B ) Motor yağı fazladır

C ) Eksoz susturucusu deliktir

D ) Hava filtresi deliktir

Gece bir aracı sallayıp geçmek istediğinizde bu araca yaklaştığımız sırada yan yana gelinceye kadar hangi ışıklarınızı kullanmak zorundasınız?

A ) Yakını gösteren ışıkları

B ) Ön ve arka park ışıklarını

C ) Ön ve arka dönüş ışıklarını

D ) Sis şıklarıyla, acil uyarı ışıklarını

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A ) Servis istasyonu

B ) Araç tartı istasyonu

C ) Akaryakıt istasyonu

D ) Muayene istasyonu

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi önce taşınmalıdır?

A ) Bel omuru kırığı olanlar

B ) Geniş yanığı olanlar

C ) Şoka girmekte olanlar

D ) Kalbi yirmi dakika önce durmuş olanlar


Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 2 ve 3

D ) 1, 2 ve 3

Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Felç olabilir

B ) Ağrısı artabilir

C ) Solunumu güçleşebilir

D ) Kan dolaşımı yavaşlayabilir

Araba lastiği değiştirilmesinde, kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) El freni bırakılır

B ) Vites boşa alınır

C ) Debriyaja basılır

D ) El freni çekilir

Haritalarda MAVİ renkle çizilmiş bilgiler aşağı- dakilerden hangileri için kullanılır?

A ) Yolları gösterir.

B ) Şehir merkezlerini gösterir

C ) Su ile ilgili detayları gösterir.

D ) Turistik yerleri gösterir.

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur

A ) Yalnız I.

B ) I ve II

C ) II ve III

D ) I, II ve III.

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A ) Öfke

B ) Sabır

C ) İnatlaşma

D ) Aşırı tepki

Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?

A ) Solunum derin olması

B ) Deride kuruluk

C ) Aşırı hareketlenme

D ) Yüzün sararması

Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygu- sunu ifade eder?

A ) Dik duruş

B ) Eller arkada, çene yukarıda

C ) Kollar, eller ve avuç içleri açık

D ) Kolları göğüste kavuşturma

Aracın direksiyon boşluğu artmış ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon mili ayarı bozuktur

B ) Direksiyon mahruti dişli ayarı bozuktur

C ) Direksiyon istavroz dişli ayarı bozuktur

D ) Direksiyon kutusu ayarı bozuktur

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B ) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C ) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D ) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda ne ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Çıkan bölge sert bir şekilde çekilerek yerine yerleştirilir

B ) Hasta çıkan bölgenin üzerine yatırılır

C ) Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hekime sevk edilir

D ) Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır

Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın duyulur ve görülür işaretini alan sürücüler nasıl hareket etmek zorundadırlar?

A ) a) Araçlarını olduğu yerde durdurmak ve bu araçların geçmelerini beklemek

B ) Sağa ve sola dönmek suretiyle yolu terk etmek ve bu araçların geçmesini beklemek

C ) Mümkün ise geriye dönmek suretiyle bu araçların geçmesini beklemek

D ) Taşıt yolunda yer açmak gerekirse durup bu araçların geçmesini beklemek

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

A ) Kısa mesafelere yaya gidilmesi

B ) Tehlikeli eğimli yollarda motorun durdurulması

C ) Mümkün olduğunda toplu taşıma araçları kullanılması

D ) Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A ) Tokluk hissi

B ) Yavaş nabız

C ) Görmede netlik

D ) Yüzeysel solunum

içten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A ) Elektrik enerjisini

B ) Hidrolik enerjiyi

C ) Nükleer enerjiyi

D ) Isı enerjisini

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A ) Kurallara uymakta özen göstermek.

B ) Başkalarının haklarına saygı göstermek.

C ) Emniyet görevlilerinden çekinmek.

D ) Kullandıkları aracın üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

Bayılan kişi kendine geldikten sonra yapılacak uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yeterli süre dinlenmesi sağlanır

B ) Hemen hastaneye kaldırılır

C ) Hemen ayağa kaldırılır

D ) Suni solunum yapılır

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A ) Kamu hizmeti taşıtı

B ) Okul taşıtı

C ) İtfaiye

D ) Çekici

Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Bulunduğu şeridi izlemelidir

B ) Hızını artırmalıdır

C ) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir

D ) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır

Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni han- gi durumlarda kullanılır?

A ) Aracı park etmek için

B ) Aracı yavaşlatmak için

C ) Motor hararetini düşürmek için

D ) Lastik basınç ayarı için

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A ) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B ) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C ) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D ) Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı,zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

A ) Banket

B ) Şerit

C ) Platform

D ) Kavşak ortak alanı

Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Alternatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Karbüratör

Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracı hızlı kullanmak

B ) Ani ve sert kalkış yapmak

C ) Aracı yavaş kullanmak

D ) Yağ seviyesini kontrol etmemek

Vücudumuzun en küçük canlı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hücre

B ) Sistem

C ) Organ

D ) Doku

Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sa- hip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

A ) Başkalarının haklarına saygılı

B ) Kolay sakinleşebilen

C ) Sabırsız ve hırslı

D ) Çabuk öfkelenmeyen


Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) Yolu kontrol etmesi

B ) Öndeki aracı geçmesi

C ) Aracının hızını azaltması

D ) Geçiş hakkını yayalara vermesi

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

A ) Çekici

B ) Otomobil

C ) Otobüs

D ) Kamyon

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) sis ışıklarının

B ) park ışıklarının

C ) yakını gösteren ışıkların

D ) uzağı gösteren ışıkların

Park edilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olmayacak şekilde park etmek.

B ) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde park etmek

C ) Bekçisi veya yetkilisi bulunmayan yerlerde park etmemek

D ) İşaretle park yeri olarak belirtilmemiş yerlerde park etmemek

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz bir kavşağı ifade eder?

A )

B )

C )

D )

Süspansiyon sisteminin elemanlarından biri aşağıdakilerde hangisidir?

A ) Direksiyon

B ) Şaft

C ) Amortisör

D ) Krank mili

Trafik kazası geçirerek bel omuru hasar gören yaralı nasıl sevk edilir?

A ) Derhal bir otomobilin içine konarak.

B ) Kesinlikle bir sedye temin edilerek.

C ) Motosikletin üzerine oturtularak.

D ) Olay yerine hekimin gelmesi beklenir

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A ) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulan- masıdır.

B ) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.

C ) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.

D ) Turnike, kanamayı durdurmak için yapılan boğucu sargıdır. Sadece imkânsızlıklar ve acil durumlar nedeniyle kanamayı durdurmak amacıyla yapılmalıdır.

Dizel motorların yakıt sisteminde, günlük yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağ deposunun suyunun alınması

B ) Yakıt deposunun suyunun alınması

C ) Karbüratörün temizlenmesi

D ) Yağ filtresinin temizlenmesi

İstirahat halindeki yetişkin bir insanın dakikada gerçekleştirdiği solunum sayısı ne kadardır?

A ) 10-15

B ) 15-20

C ) 20-30

D ) 60-80
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?