0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur?

A ) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B ) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C ) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D ) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

I. Aşırı sıvı kaybı II. Kalp ritim bozuklukları III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.


Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 1 - 3 - 2

C ) 2 - 3 - 1

D ) 3 - 1 - 2

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürme sayılır?

A ) Su, çamur ve benzerlerin sıçratarak. korkutarak ve şaşırtarak araç sürmek

B ) Bir tehlike karşısında korna çalmak, fren yapmak sağa veya sola kaçmak

C ) Hız sınırlarını aşmak, trafik kısıtlama ve yasaklarına uymamak

D ) Aracın radyosunu, teyp ve pikabını fazla açmak

Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mide

B ) Beyin

C ) Kalp

D ) Dalak

Aracın fazla yakıt sarfiyatı nasıl anlaşılır?

A ) Siyah eksoz dumanından

B ) Mavi eksoz dumanından

C ) Sarı eksoz dumanından

D ) Beyaz eksoz dumanından

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Mavi renkli tepe lambası bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Cankurtaran, zabıta ve trafik hizmetlerine ait araçlar

B ) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlar

C ) İtfaiye hizmetlerine ait araçlar

D ) İtfaiye ve sivil savunma hizmetleri ait araçlar

Bir kamyon ile bir lastik tekerlekli traktörün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşması halinde aksine de bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Şeridi daralmış olan diğerine

B ) Sürücüler anlaşarak geçerler

C ) Kamyon sürücüsü traktöre

D ) Lastik tekerlekli traktör sürücüsü kamyona

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “dur işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Aracın direksiyon boşluğu fazlalaşmış ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vites kutusu aşınmıştır

B ) Krank mili aşınmıştır

C ) Pistonlar aşınmıştır

D ) Rot başları aşınmıştır

Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Motor hararet yapar

B ) Motor suyuna yağ karışır

C ) Motor suyu soğur

D ) Motor hemen durur

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

A ) Asit

B ) Antifriz

C ) Saf su

D ) Motor yağı

İnsan kalbinde kaç odacık bulunur?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarını kullanan sürücülerin görev hali dışında geçiş üstünlüğü hakkını ve işaretlerini kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Hiçbir halde kullanamaz

B ) Trafik kazası olması halinde kullanamaz

C ) Trafiğin sıkışıp tıkanması halinde kullanamaz

D ) Yolda bir arıza olması halinde kullanamaz

Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

A ) 1.4 mm

B ) 1.6 mm

C ) 2.6

D ) 3m

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Bir kamyon ile bir kamyonetin emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret de yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü kamyonete

B ) Kamyonet sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler.

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A ) 10

B ) 15

C ) 20

D ) 25

Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması esnasında hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Çıplak elle ıslak metal malzemelere dokunmak

B ) Akımı kesmeye vakit kaybetmeden kazazedeyi çekerek kurtarmak

C ) Tahta veya plastik malzeme kullanarak kazazedeyi akımdan kurtarmak.

D ) Kazazedenin metal bir yüzeyle temasını sağlamak


Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazını gören sürücü ne yapmalıdır?

A ) Yolun en sağına yaklaşmalıdır

B ) Dönüş yapacağı yola girmelidir

C ) Harekete hazırlanmalıdır

D ) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Yarı oturur pozisyon verilmesi

B ) Egzersiz yapmasının sağlanması

C ) Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi

D ) Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A ) İletişim becerilerinin geliştirilmesi

B ) Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması

C ) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması

D ) Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılmalıdır?

A ) Yolun trafiğe kapamak üzere olduğunu ikaz eder, durup beklenir

B ) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır

C ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder, durmadan geçilir

D ) İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini gerektirir

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmi- ni, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belir- leyen belgeye ne denir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) Taşıma senedi

C ) Yetki belgesi

D ) Taşıt belgesi

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslere ne denir?

A ) Gürültü

B ) Atık

C ) Duyuru

D ) Konuşma

Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde dönemeçlerde otobüs taksi ve tramvay duraklarında ne yapmak yasaktır?

A ) Durmak

B ) Yavaşlamak

C ) Duraklamak

D ) Duruş yapmak

Kalp hangi sistemin merkezidir?

A ) Solunum

B ) Dolaşım

C ) Sindirim

D ) Sinir

Susturucu ve ses giderici parçaların araçlara takılması kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Susturucu ve ses giderici parçalar araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

B ) Araç, hareket yaptığında bu parçalar çıkartılabilir

C ) Bu parçalar araçlardan yaz aylarında çıkartılır

D ) Araç, çekiş gücünü kaybettiği zaman çıkartılabilir

Aracın farlarından bir kısmı veya hiçbiri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ampermetre arızalanmış olabilir

B ) Yakıt göstergesi arızalanmış olabilir

C ) Sigortalar atmış olabilir

D ) Marş göstergesi arızalanmış olabilir

Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunum yeterli olduğunun göstergesidir?

A ) Göğüs kafesinin hareket etmemesi

B ) Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi

C ) Solunum hırıltılı ve horlama şeklinde olması

D ) Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması

Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan maddelerden hangisidir?

A ) Kasko Sorumluluk Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

B ) Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

C ) Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

D ) Taşıyıcı Mali Sorumluluk sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

Araç, kış şartlarına hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Kavrama sistemi, kışlık pozisyona çevrilir

B ) Hidrolik fren sistemi, kışlık pozisyona çevrilir

C ) Otomatik jigle, kışlık pozisyona çevrilir

D ) El freni, kışlık pozisyona çevrilir

Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Karbüratör görevini yapmaz

B ) Supaplar görevini yapmaz

C ) Devridaim (su) pompası görevini yapmaz

D ) Devridaim (su) pompası görevini yapmaz

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek

B ) Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek

C ) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek

D ) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görüşünün açık olmasına dikkat etmek

Birinci vitese takılmış durumdaki aracı ilk harekete geçirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Fren pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.

B ) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken debriyaj pedalına basılır.

C ) Debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır.

D ) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken fren pedalına basılır.

Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şok pozisyonu

B ) Yarı oturuş pozisyonu

C ) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D ) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde, önüne ve arkasına ne gibi bir işaretleme gereci konulur?

A ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında kırmızı bez

B ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında beyaz bez

C ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 25x150 cm ebadında engel işareti

D ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde sarı ışık

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?

A ) Yalnızca işçiler.

B ) Yalnızca işverenler.

C ) Devlet, işçiler ve işverenler.

D ) Yalnızca devlet

Trafik kazası geçiren kişiler: I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Aşağıda belirtilen araçlardan hangileri geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A ) Özel izinle kara yoluna çıkan araçlara eskortluk eden araçlar

B ) Yaralı veya acil hastaları taşıyan özel amaçlı araçlar

C ) Acele posta servisi yapan PTT araçları

D ) Sahil muhafaza ve gümrük muhafaza araçları

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A ) Açık göğüs yaralanmalarında

B ) Ağız - burun çevresi kanamalı yaralanmalarında

C ) Omurga yaralanmalarında

D ) Kapalı göğüs yaralanmalarında

Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir?

A ) İl Trafik Komisyonundan

B ) Belediye Başkanlığından

C ) Defterdarlıktan

D ) Milli Eğitim Müdürlüğünden

Aracın sigortalarından biri atmış ise ne yapılır?

A ) Tel sarılır

B ) Aynı amperli bir sigorta ile değiştirilir

C ) Bakır Tel sarılır

D ) Yüksek amperli bir sigorta ile değiştirilir

Bir sürücü iş öncesi hazırlıklarında nelere dik- kat etmelidir?

A ) Araçta bulundurulması zorunlu olan belgelerin eksiksiz ve tam olduğuna

B ) Araçta bulundurulması zorunlu teçhizatların eksiksiz ve tam olduğuna

C ) Araca binmeden lastik hava basıncını kontrol eder

D ) Hepsi

Ağız- burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum yapılır?

A ) Holger - Nielsen metodu

B ) Ağızdan ağza

C ) Kalbin düzenli çalışmasını

D ) Hastanın kendinde olmasını

Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa ne yanar?

A ) Su pompası

B ) Diferansiyel dişlileri

C ) Alternatör diyotları

D ) Şanzıman dişlileri

Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir?

A ) Yakıt tasarrufu sağlaması

B ) Mal güvenliği sağlaması

C ) Zaman tasarrufu sağlaması

D ) Emek tasarrufu sağlaması

Haritaların alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A ) Doğu

B ) Batı

C ) Kuzey

D ) Güney

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A ) Sol şeritte

B ) Dönemeçlerde

C ) Yaya ve okul geçitlerinde

D ) Duraklara 30 metre mesafede
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?