0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Rentek manevrası; I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

A ) Kırıklara yerinde müdahale etmesi

B ) Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi

C ) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması

D ) Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motorun ısısının artmasına

B ) Motorun stop etmesine

C ) Silindir kapağı ile bloğunun çatlamasına

D ) Motorun çekiş gücünün artmasına

Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zo- runda değildir?

A ) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir.

B ) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kont- rol eder, varsa eksiklikleri tamamlar.

C ) Kilometre sayacını kontrol eder.

D ) Araç lastiklerinin diş derinliğini ve hava basıncını kont- rol eder, basınç yeterli değilse hava basıncının yeterli se- viyeye çıkmasını sağlar.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak

B ) Araçlarını her bakımdan güvenli durumda bulundurmak

C ) Hız sınırlarına yasak ve tahditlere uymak

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak

Sizi geçmek isteyen bir sürücünün geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundasınız?

A ) Yol İki şeritli ve iki yönlü ise sağa yanaşır, yol çok şeritli ise bulunduğum şeridi izlerim.

B ) Geçmek isteyen sürücüye dönüş lambalarımla geç işareti verir hızımı azaltırım

C ) Geçmek isteyen sürücüye yolun müsait olduğunu bildirir ve bankete çıkarım

D ) Geçişin emniyetli olması için durur beklerim

En çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Böbrek

B ) Kalp

C ) Kan

D ) Kemik iliği

Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Alternatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Karbüratör

Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamadaki amacımız aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

B ) Yaranın mikrop kapmasını engellemek

C ) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D ) Yaralı bölgesinin sıcaklığını korumak

Aşağıdakilerden hangisi göğüs bölgesi organlarındandır?

A ) Kalp

B ) Mide

C ) Böbrekler

D ) Karaciğer


Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?

A ) Virajlı

B ) Kasisli

C ) Kaygan

D ) Eğimli

Bujinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatöre akım göndermek

B ) Ateşlemeyi sağlamak

C ) Yüksek akım üretmek

D ) Akümülatörü şarj etmek

Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A ) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B ) Yolcu terminalleri

C ) Taşıma işleri komisyoncuları

D ) Resmi taşıtlar

Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?

A ) Aracın hızı artar

B ) Aracın gücü artar

C ) Araç vitese geçmez

D ) Aracın freni tutmaz

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A ) Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B ) Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C ) İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D ) Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

İki yönlü trafiğin cereyan ettiği yollarda karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması zorunludur?

A ) Hızı arttırıp hareketi kolaylaştıran engeli aşmak

B ) Karşı yönden gelen aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

C ) Karşı yönden gelen araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmak

D ) Sağa yanaşıp yer açmak gerekirse durmak

Aşağıdakilerden hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

A ) Vücut sıcaklığında artış

B ) Vücut sıcaklığında düşüş

C ) Aşırı terleme

D ) Yüzde ve deride solukluk

Fan soğutuculu bir araçta, motor hararet yapıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt sistemi arızalıdır

B ) Yağlama sistemi arızalıdır

C ) Ateşleme sistemi arızalıdır

D ) Fan motoru elektrik müşiri bozulmuştur

Duraklamanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yolcu indirip bindirmek, yük yükleyip boşaltmak, kısa bir süre beklemek üzere aracın durdurulmasıdır

B ) Trafik mecburiyetleri dolayısıyla aracın durdurulmasıdır

C ) Uzun süre bırakmak ve terk etmek üzere aracın durdurulmasıdır

D ) Arızalanmış aracın mecburen durdurulmasıdır

Aşağıdakilerden hangisi doku veya organ bağışı yapabilir?

A ) Şeker hastalığı geçirmiş olanlar

B ) Kanserli hastalar

C ) Ağır iltihabi hastalıklı olanlar

D ) Bölgesel kemik sakatlığı olanlar

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A ) Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi

B ) İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

C ) Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

D ) Kazazedeye yakın mesafede durulması

Vantilatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatördeki suyu ısıtmak

B ) Radyatördeki suyu soğutmak

C ) Kalorifer suyunu ısıtmak

D ) Motor yağını ısıtmak

Platin ile tevzi makarası aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

A ) Karbüratör

B ) Distribütör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Konjektör

Motor çalışırken, ayağınızı gaz pedalından çekince aracın far ışıkları zayıflıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Distribütör arızalıdır

B ) Far ampulleri yanmıştır

C ) Akümülatör zayıflamıştır

D ) Yağlanma yağı azalmıştır

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Buji

B ) Konjektör

C ) Karbüratör

D ) Marş motoru

Boyun omurlarından yaralandığından şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Solunum kontrolü

B ) Dolaşım Kontrolü

C ) Çeneyi yukarı kaldırma

D ) Sırt üstü düz bir zemine yatırmak


Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?

A ) 1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi

B ) 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi

C ) 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri

D ) Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler

Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur hangisidir?

A ) Araçların bakım ve onarımını yapmak

B ) Eğitimli, dikkatli olmak, kurallara uymak

C ) Yolları ve kaldırımları düzeltmek

D ) Yağmurlu ve sisli havalarda trafiğe çıkmamak

Araçta hız arttıkça aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenir?

A ) Direksiyon hakimiyeti zayıflar

B ) Uzak mesafeyi gösteren uzun farlar çalışmaz

C ) Vites geçişleri zorlaşır

D ) Yakın mesafeyi gösteren kısa farlar çalışmaz

Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Ön tekerlekler durur

B ) Arka tekerlekler durur

C ) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur

D ) Ön ve arka tekerlekler ayrı, ayrı durur

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 80

B ) 90

C ) 100

D ) 110

Sürücülerin alkol kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?

A ) Hiç kullanmamaktır

B ) izin verilen ölçüde kullanmaktır

C ) Kendisinin uygun göreceği kadar kullanmaktır

D ) Çevresinin uygun göreceği kadar kullanmaktır

Üç şeritli ve iki yönlü yollarda hangi şeridin kullanılması yasaktır?

A ) En sağdakinin

B ) En soldakinin

C ) Ortadakinin

D ) En soldakiyle sağdakinin

Acil yardım haberleşmesinde 112 ye bilgi verirken aşağıdaki işlemlerden hangisi gereksizdir?

A ) Olay yerinin tam adresi

B ) Yolun asfalt veya stabilize olduğunun belirtilmesi

C ) 112’deki görevlinin telefonu kapatmasının beklenmesi

D ) Yaralı sayısının belirtilmesi

Aşağıdakilerden hangisi kapalı karın yaralanması sonucu gelişebilecek tehlikeli durumlardandır?

A ) Solunumda durma

B ) Karın organlarının sarkması

C ) Karın bölgesinde iç kanama

D ) Vücut sıcaklığında yükselme

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motorun çok yüksek devirde çalıştırılması

B ) Vantilatör kayışının çok gergin olması

C ) Motorun uygun vites ve devirde kullanılmaması

D ) Distribütör kapağının bozuk olması

Ağızdan ağza suni solunum yaptırılacak olan hastaya ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak

B ) Suni solunum başlamadan 5 dakika sırtüstü yatırmak

C ) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğüsten uzaklaştırılır

D ) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğse yaklaştırılır

Kazazedenin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği uyaranlara bile cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A ) Koma

B ) Şok

C ) Zehirlenme

D ) Halsizlik

I. Ani hızlanmalar yapılması II. Araç lastiklerinin eskimesi III. Hava filtresinin değiştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Aşağıda belirtilen araçlardan hangileri geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A ) Özel izinle kara yoluna çıkan araçlara eskortluk eden araçlar

B ) Yaralı veya acil hastaları taşıyan özel amaçlı araçlar

C ) Acele posta servisi yapan PTT araçları

D ) Sahil muhafaza ve gümrük muhafaza araçları

Kışın akümülatörün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Akümülatörün içerisine saf su konur

B ) Akümülatörün içerisine antifriz konur

C ) Akümülatör tam şarj ettirilir

D ) Akümülatör yarım şarj ettirilir

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınabilir?

A ) Besinden zehirlenenler

B ) Ayak kemiği kırık olanlar

C ) Açık karın yarası olanlar

D ) Göğüs kemiği kırık olanlar

Aracın sinyal lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Bujiler arızalıdır

D ) Flâşör arızalıdır

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etki- ler?

A ) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması

B ) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması

C ) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması

D ) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması

Baretler hangi organ korumasında kullanılır?

A ) Ayakların

B ) Başın

C ) Ellerin

D ) Kulakların

Yurtiçi ve Uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kg. üc- retsiz bagaj hakkı vardır?

A ) 20

B ) 30

C ) 35

D ) 40

Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin merkezle iletişim yöntemlerinden değildir?

A ) Uydu bazlı uluslararası seyyar izleme sistemi.

B ) GSM bazlı şehirlerarası araç takip ve haberleşme sistemi.

C ) Borsa takip ve satın alma sistemi

D ) Hibrid Sistem.

Emniyet kemerlerinin kontrolü neden nemlidir?

A ) Ceza almamak için

B ) Şoförün güvenliği için

C ) Yolcuların güvenliği için

D ) Hepsi

şafttan almış olduğu hareketi 90 derece çevirerek akslara gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Krank mili

B ) Kavrama

C ) Diferansiyel

D ) Makaslar

Öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelmesi, aşağıdaki hangi yaralanma belirtilerdendir?

A ) Kafa

B ) Akciğer

C ) Kapalı karın

D ) Açık karın
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?