0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44


Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır.

B ) Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.

C ) Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir.

D ) Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?

A ) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırıldıktan sonra sarmak

B ) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak

C ) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

D ) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek

Araç bakımının zamanında ve uygun şekil- de yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A ) Yakıt tasarrufuna

B ) Hız sınırlarının aşılmasına

C ) Yakıt tüketiminin artmasına

D ) Trafik yoğunluğunun azalmasına

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A ) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması

B ) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması

C ) Kaza yapma riskinin azalması

D ) Sürüş yeteneğinin artması

Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 70

B ) 80

C ) 90

D ) 100

Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak

B ) Araçlarını her bakımdan güvenli durumda bulundurmak

C ) Hız sınırlarına yasak ve tahditlere uymak

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir?

A ) Görevden dönen itfaiye aracı

B ) Organ ve doku nakil araçları

C ) Yaralı taşıyan hususi otomobil

D ) Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçları

Kavşaklarda tünellerde, köprülerde, bağlantı yolarında ve buralara yerleşim yerlerinde 5 metre yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içinde ne yapmak yasaktır?

A ) Durmak

B ) Yavaşlamak

C ) Duruş yapmak

D ) Duraklamak

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) İklim

B ) Çevre

C ) Atmosfer

D ) Erozyon

Karayolları Trafik Kanununa göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur?

A ) İçişleri Bakanlığı

B ) Sağlık Bakanlığı

C ) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

D ) Dışişleri Bakanlığı

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yere ne denir?

A ) Ada

B ) Ayırıcı

C ) Cep

D ) Durak

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilmelidir?

A ) Yıllık

B ) Altı Aylık

C ) Aylık

D ) Her binildiğinde

Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Kalp seviyesinden yukarıda ve sıcak tutulur

B ) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur

C ) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulur

D ) Kalp seviyesinden aşağıya sallanır ve soğuk tutulur

Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa açtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Boyuna atel bağlanarak çıkarılmalı

B ) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak çıkarılmalı

C ) Araçtan çıkarılmalı

D ) Boynuna bir şey bağlanmadan çıkarılmamalı

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A ) Lastiklerin patinaj yapmasına

B ) Vantilatör kayışının kopmasına

C ) Lastik kenarlarının daha çabuk aşınmasına

D ) Araç hızının artmasına

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A ) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

B ) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

C ) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse

D ) Taşıma sınırından fazla yolcu alınmışsa

Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin merkezle iletişim yöntemlerinden değildir?

A ) Uydu bazlı uluslararası seyyar izleme sistemi.

B ) GSM bazlı şehirlerarası araç takip ve haberleşme sistemi.

C ) Borsa takip ve satın alma sistemi

D ) Hibrid Sistem.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı ne- dir?

A ) Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal gü- venliğini korumak ve kollamaktır.

B ) İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak.

C ) İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak.

D ) İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek.

Varsa araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

A ) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri farlarla birlikte

B ) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte

C ) Yeterince aydınlatılmış yollar, tüneller dışında ve acil uyan ışıklarıyla birlikte

D ) Yerleşim birimleri içinde ve park şıklarıyla birlikte


Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder?

A ) Sürücülerin hızlarını artırmaları gerektiği

B ) Duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

C ) Sağa ve sola dönülemeyeceği

D ) Zamanında uygun şeride girilmesi gerektiği

Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılır?

A ) Mendil

B ) Kablo

C ) Sicim

D ) Tel

Aracın direksiyon boşluğu artmış ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon kutusu arızalıdır

B ) Direksiyon mili arızalıdır

C ) Direksiyon mahruti dişlisi arızalıdır

D ) Direksiyon istavroz dişlisi arızalıdır

hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Pistonlar

B ) Supaplar

C ) Vites kutusu

D ) Rotlar

Kara yollarında can ve mal güvenliği yönün- den; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Medeni Kanun

B ) Türk Ceza Kanunu

C ) Karayolları Trafik Kanunu

D ) 2872 Sayılı Çevre Kanunu

Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır?

A ) O-3

B ) E-80

C ) 100

D ) K2


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A ) Okul geçidine

B ) Yürüyüş yoluna

C ) Gençlik kampına

D ) Alt veya üst geçitlere

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A ) Yüzün kızarması

B ) Kaşların çatılması

C ) Yumrukların sıkılması

D ) Kontrollü davranılması

Kimyasal madde yanıklarına karşı, olay yerinde alınacak önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yanık yer bol su ile yıkanır.

B ) Yanık yere yara merhemi sürülür.

C ) Yanık yere temas eden maddenin karşıtı madde dökülür

D ) Hiçbir uygulama yapmadan sağlık kuruluşuna sevk edilir

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A ) Genel kültürlerini artırmak için

B ) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamaları için

C ) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için

D ) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için

Aşağıdakilerden hangisi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir?

A ) Sindirimdeki yetersizlik sonucu organ ve dokuların beslenememesi

B ) Dolaşımındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara kan gitmemesi

C ) Solunum sayısındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara hava gitmemesi

D ) Sinir sistemindeki faaliyet artışı sonucu organ ve dokulardaki faaliyetin azalması

Tehlikeli madde taşıyan araçların içine kaç voltu geçmeyen pilli fenerle girebilir?

A ) 6

B ) 12

C ) 24

D ) 32

Arızalı bir aracı çekerken dikkat edilecek kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Her iki aracında boş olmaması, gerekirse hizmetli dışında yolcu bulunmamasıdır

B ) Çekme işi devam ettiği sürece, araçların önüne ve arkasına öncü ve artçı konmasıdır

C ) Çeken ve çekilen araçların en üst kısımlarına birer kırmızı ışık konmalıdır

D ) Çekilen aracın direksiyonunda tecrübeli bir sürücünün bulundurulmasıdır

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine

B ) Frenleme performansının artmasına

C ) Lastik basıncının kendi kendine azalmasına

D ) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A ) Etkili şekilde korna çalmalıdır.

B ) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.

C ) Durmalı, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.

D ) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) Dur anlamındadır. Bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir

B ) İkaz anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

C ) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

D ) Bir trafik kazasının olduğunu ikaz anlamındadır, durulur

Aşağıdakilerden hangisi doku veya organ bağışı yapabilir?

A ) Şeker hastalığı geçirmiş olanlar

B ) Kanserli hastalar

C ) Ağır iltihabi hastalıklı olanlar

D ) Bölgesel kemik sakatlığı olanlar

Motor çalışırken yağ göstergesi basınç göstermiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatörde su yoktur

B ) Karbüratöre benzin gelmiyordur

C ) Karterde yağ kalmamıştır

D ) Depoda benzin yoktur

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

A )

B )

C )

D )

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?

A ) Dingil ağırlığı

B ) Taşıma sınırı

C ) Yüklü ağırlık

D ) Gabari

Hangi yanıklar daha büyük ve belirgin iz bırakır?

A ) Birinci derece yanıklar

B ) İkinci derece yanıklar

C ) Üçüncü derece yanıklar

D ) Birinci ve ikinci derece yanıklar

Aşağıdakilerden hangisi sıcak vurması çarpması hastalarına uygulanacak ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Sıcak banyo yatırmak

B ) Ateş düşürücü ilaç vermek

C ) Tuzlu ayran içirmek

D ) Sıcak su içirmek

Kırıkları, çıkık ve burkulmadan ayıran fark hangisidir?

A ) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıkta görülmez

B ) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıkta görülmez

C ) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür

D ) Çıkık ve burkulmalar eklem bölgelerinde, kırıklar, kemiklerin her bölgesinde görülür

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yavaş seyretmek

B ) Geri gitmek

C ) Geri dönmek

D ) Duraklamak

Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?

A ) Minibüs

B ) Otobüs

C ) Otomobil

D ) Römork

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A ) Birkaç defa selektör yaparak

B ) Acil uyarı ışıklarını yakarak

C ) Birkaç defa korna çalarak

D ) Dönüş ışıklarını yakarak


Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 1 ve 3

D ) 2 ve 3

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) İlk geçiş hakkı

C ) Geçiş önceliği

D ) Geçiş kolaylığı

Araçların durma ve duraklama halleri dışında genel olarak uzun süre bekletmek üzere bırakılmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Park etme

C ) Manevra

D ) Bekleyiş

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kazazede oturtularak, hastaneye sevk edilir

B ) Üzerine bastırılarak yürütülür

C ) Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit yapılır

D ) Kırık taraf altta kalacak şekilde yana yatırılır
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?