0212 594 99 24 Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 601/A Kat:4 SULTANGAZİ / İSTANBUL 09:00 – 20:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması

B ) Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi

C ) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

D ) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması

Fan soğutuculu bir araçta, motor hararet yapıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt sistemi arızalıdır

B ) Şarj sistemi arızalıdır

C ) Fan motoru elektrik bağlantısı çıkmıştır

D ) Ateşleme sistemi arızalıdır

Özel durumu olan yolcular hangileridir?

A ) Herkes özeldir.

B ) Engelli, yaşlı, hasta vb.

C ) Milletvekili, genel müdür gibi kişiler

D ) Öğrenci ve öğretmenler

Motor çalıştığı halde şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Marş motoru arızalıdır

C ) Akümülatörün suyu fazladır

D ) Endüksiyon bobini arızalıdır

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşerek, çevresini tam olarak algılayamamasına ne denir?

A ) Algı

B ) Dikkat eksikliği

C ) Hız körlüğü

D ) Uyarıcı

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A ) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

B ) Yerlerinin değiştirilmesi

C ) Görülmesi engellenecek şekilde park edilmesi

D ) Üzerlerine yazı yazılması

hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Pistonlar

B ) Supaplar

C ) Vites kutusu

D ) Rotlar

Kazazedeleri araçtan çıkarırken en çok hangisine dikkat edilmelidir?

A ) Hızlı ve aceleci davranmaya

B ) Kazazedenin giysilerine zarar gelmemesine

C ) Kurtarıcılarının giysilerine kan gibi şeylerin bulaşmamasına

D ) Kazazedede yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Duran araca ilk hareketi vermek

B ) Aracın emniyetli olarak hızını azaltmak

C ) Duran aracı sabitlemek

D ) Aracın emniyetli olarak durmasını sağlamak

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A ) Üst geçit

B ) Alt geçit

C ) Hemzemin geçit

D ) Özel geçit

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

A ) Kafa yaralanmaları

B ) Kaburga çatlakları

C ) Beyin zarı iltihabı (menenjit)

D ) Zehirlenmeler

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A ) Koma pozisyonu

B ) Alt-çene pozisyonu

C ) Baş-çene pozisyonu

D ) Şok pozisyonu

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A ) Aracın tüm lastiklerine

B ) Aracın ön lastiklerine

C ) Motordan hareket eden çekici yöndeki lastiklere

D ) Motordan hareket almayan lastiklere

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

A ) Huzursuzluk

B ) Baş dönmesi

C ) Dudak çevresinde morarma

D ) Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk

Aşağıdakilerden hangisi atel olarak kullanılır?

A ) Tahta parçası

B ) Mukavva

C ) Yastık

D ) Kemer

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yere ne denir?

A ) Ada

B ) Ayırıcı

C ) Cep

D ) Durak

Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akürnülatörün olmaması

B ) Silindir kapağının olmaması

C ) Radyatör -su pompasının olmaması

D ) Radyatör -su pompasının olmaması

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A ) Vücut sıcaklığının artması

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Göz bebeklerinin büyümesi

D ) Göğüs hareketlerinin artması

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar.

A ) Kar tipi dar tabanlı lastik.

B ) Kar tipi geniş tabanlı lastik.

C ) Dar tabanlı havası doğru şişirilmiş lastik

D ) Geniş jantlı modifiye lastik.

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Motorun hararet yapmasına

B ) Motor devrinin yükselmesine

C ) Klimanın düzensiz çalışmasına

D ) Akünün kısa zamanda bitmesine

Bilinci kaybolmuş olan bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması

B ) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek, soluk yolunu tıkaması

C ) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması

D ) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla, motorlu bisikletler ve özel izinle karayoluna çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 5

B ) 40

C ) 45

D ) 50

İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisini bulundurma zorunluluğu yoktur?

A ) Kağıt mendil

B ) Çengelli iğne

C ) Steril gazlı bez

D ) Makas

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A ) On beş günde bir

B ) Ayda bir

C ) İki ayda bir

D ) Altı ayda bir

Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Buna rağmen hangi yolcular bilet almadan yolculuk edebilir?

A ) 0-6 yaş çocuklar

B ) %30 engelli vatandaşlar

C ) 12-15 yaş çocuklar

D ) 55 yaş üstü kişiler

Acil durumlarda binanın hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliyesini sağlamak için bir yılda kaç defa acil tahliye tatbikatı yapılır?

A ) 4

B ) 3

C ) 1

D ) 2

Aracın hararet (ısı) göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Vantilatör kayışı kopmuştur

C ) Hararet (ısı) müşiri arızalıdır

D ) Devridaim su pompası arızalıdır

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve arızalı araçları çeken araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 15

B ) 20

C ) 25

D ) 30

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A ) Gabari

B ) Taşıma sınırı

C ) Dingil ağırlığı

D ) Azami ağırlık

Trafik polisinin, ışıklı trafik işaret cihazlarının, trafik işaret levhalarının ve yer işaretlerinin bir arada bulunması halinde bunlara uymadaki öncelik sırası nasıl olmalıdır?

A ) Trafik polisi, ışıklı işaret cihazı, işaret levhası ve yer işaretleri sırasına göre

B ) Işıklar, trafik polisi, işaret levhaları ve yer işaretleri sırasına göre

C ) İşaret levhaları, yer işaretleri trafik polisi ve ışıklı işaret cihazları sırasına göre

D ) Yer işaretleri, işaret levhalan, ışıklı cihazlar ve trafik polisi sırasına göre

Sizi geçmek isteyen bir sürücünün geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundasınız?

A ) Yol İki şeritli ve iki yönlü ise sağa yanaşır, yol çok şeritli ise bulunduğum şeridi izlerim.

B ) Geçmek isteyen sürücüye dönüş lambalarımla geç işareti verir hızımı azaltırım

C ) Geçmek isteyen sürücüye yolun müsait olduğunu bildirir ve bankete çıkarım

D ) Geçişin emniyetli olması için durur beklerim

Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım çantası malzemelerinden değildir?

A ) Tentürdiyot

B ) Sargı bezi

C ) Makas

D ) Elastik bandaj

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

A ) Ceza aynı kalır.

B ) Ceza yarı oranında azaltılır.

C ) Ceza yarı oranında arttırılır.

D ) Ceza 1 kat oranında arttırılır.

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A ) Empati

B ) Tahammül

C ) Beden dili

D ) Konuşma üslubu

Direksiyon sistemi bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Direksiyon mili yağına

B ) Direksiyon mahruti dişlisi yağına

C ) Direksiyon istavroz dişlisi yağına

D ) Direksiyon kutusu yağına

Diferansiyelin hareketini tekerleklere ileten aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şaft

B ) Vites kutusu

C ) Rot

D ) Aks

Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoluna ne denir?

A ) Tali yol

B ) Ana yol

C ) Bağlantı yolu

D ) Geçiş yolu

Motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı aşağıdaki parçaların hangisinden anlaşılır?

A ) Yağ çubuğundan

B ) Yağ karterinden

C ) Yağ göstergesinden

D ) Yağ müşirinden

Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazı ile zehirlenmede daha etkilidir?

A ) Kükürt

B ) Oksijen

C ) Kurşun

D ) Karbon monoksit

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Ticari araç sürücüsü yola çıkmadan önce yasal olarak araçta bulundurması gereken resmi evrakları bulundurmak ve bu evrakların her iş öncesi araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorundadır. Buna göre araçta bulundurulması zorunlu olan evraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A ) Mesleki yeterlilik belgesi(SRCbelgesi) ve sürücü belgesi

B ) Taşıma senedi ile yükün sevk irsaliyesinin birer nüshası- nı taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.

C ) Kasko poliçesi

D ) Tescil ve trafik belgesi (ruhsat)

İşitme cihazı kullanılması zorunlu sürücü adayları hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilirler?

A ) C,D,E,G

B ) Al, A2,H

C ) B sınıfı bütün araçlar

D ) B sınıfı özel araç, F sınıfı

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A ) Kalbi düzensiz çalışanlara

B ) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptamaya

C ) Göğüs kafesi inip kalkanlara

D ) Öksürük ve hıçkırığı olanlara

Emniyet kemerlerinin kontrolü neden nemlidir?

A ) Ceza almamak için

B ) Şoförün güvenliği için

C ) Yolcuların güvenliği için

D ) Hepsi

Radyatörde suyun aşırı derecede azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Supaplarda kaçak vardır

B ) Emme manifoldunda kaçak vardır

C ) Eksoz manifoldunda kaçak vardır

D ) Radyatör hortumlarında kaçak vardır

Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava, enjektörle ateşlenir

B ) Sıkıştırılmış olan benzin, buji ile ateşlenir

C ) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı, buji ile ateşlenir

D ) Sıkıştırılmış olan hava, buji ile ateşlenir

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır

B ) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağdan geçilebilir

C ) Geçme sırasında banketlerden yararlanılabilir

D ) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır

Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması esnasında hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Çıplak elle ıslak metal malzemelere dokunmak

B ) Akımı kesmeye vakit kaybetmeden kazazedeyi çekerek kurtarmak

C ) Tahta veya plastik malzeme kullanarak kazazedeyi akımdan kurtarmak.

D ) Kazazedenin metal bir yüzeyle temasını sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

A ) İş zamanı

B ) Marş zamanı

C ) Emme zamanı

D ) Sıkıştırma zamanı

Ani meydana gelen önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi çoğunlukla mümkün olan, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Kaza

B ) Felaket

C ) Harabiyet

D ) İlk yardım
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?